Close

. #تکنیک‌های_عکاسی #عکاسی_خیابانی ◀#تنظیمات_دوربین_در_عکاسی‌خیابانی قسمت اول: ساده‌ترین و سریع‌ترین حالت در تنظیمات دوربین برای عکاسی خیابانی، حالت AV یا #الویت_دیافراگم (aperture-priority) است. در این حالت،شما میزان #دیافراگم و #ایزو را تعیین کرده و دوربین #سرعت_شاتر را انتخاب می‌کند. در یک روز آفتابی می‌توانید دیافراگم را بر روی f/16 و میزان ایزو را بین ۲۰۰-۴۰۰ تنظیم کنید. اگر دوربین سرعت شاتر را بیشتر از ۱/۲۰۰ نشان داد، می‌توانید عکاسی کنید. در غیر این صورت با توجه به سرعت شاتر دوربین، دیافراگم و ایزو را تغییر دهید. . @aks__ir . #عکاسی #آموزش_عکاسی #باشگاه_عکس #باشگاه_عکاسان #عکاسی_حرفه_ای #طبیعت #دوربین #لنز #شاتر

.
#تکنیک‌های_عکاسی
#عکاسی_خیابانی ◀#تنظیمات_دوربین_در_عکاسی‌خیابانی

قسمت اول:
ساده‌ترین و سریع‌ترین حالت در تنظیمات دوربین برای عکاسی خیابانی، حالت AV یا #الویت_دیافراگم (aperture-priority) است.
در این حالت،شما میزان #دیافراگم و #ایزو را تعیین کرده و دوربین #سرعت_شاتر را انتخاب می‌کند.
در یک روز آفتابی می‌توانید دیافراگم را بر روی f/16 و میزان ایزو را بین ۲۰۰-۴۰۰ تنظیم کنید. اگر دوربین سرعت شاتر را بیشتر از ۱/۲۰۰ نشان داد، می‌توانید عکاسی کنید. در غیر این صورت با توجه به سرعت شاتر دوربین، دیافراگم و ایزو را تغییر دهید.
.
@aks__ir
.
 #عکاسی #آموزش_عکاسی #باشگاه_عکس #باشگاه_عکاسان #عکاسی_حرفه_ای #طبیعت #دوربین #لنز #شاتر
عکاسی | باشگاه عکاسان ایران (@aks__ir)

. #تکنیک‌های_عکاسی #عکاسی_خیابانی ◀#تنظیمات_دوربین_در_عکاسی‌خیابانی قسمت اول: ساده‌ترین و سریع‌ترین حالت در تنظیمات دوربین برای عکاسی خیابانی، حالت AV یا #الویت_دیافراگم (aperture-priority) است. در این حالت،شما میزان #دیافراگم و #ایزو را تعیین کرده و دوربین #سرعت_شاتر را انتخاب می‌کند. در یک روز آفتابی می‌توانید دیافراگم را بر روی f/16 و میزان ایزو را بین ۲۰۰-۴۰۰ تنظیم کنید. اگر دوربین سرعت شاتر را بیشتر از ۱/۲۰۰ نشان داد، می‌توانید عکاسی کنید. در غیر این صورت با توجه به سرعت شاتر دوربین، دیافراگم و ایزو را تغییر دهید. . @aks__ir . #عکاسی #آموزش_عکاسی #باشگاه_عکس #باشگاه_عکاسان #عکاسی_حرفه_ای #طبیعت #دوربین #لنز #شاتر #باشگاه_عکاسان   #ایزو   #آموزش_عکاسی   #عکاسی_خیابانی   #تکنیک   #عکاسی_حرفه_ای   #سرعت_شاتر   #شاتر   #الویت_دیافراگم   #لنز   #دیافراگم   #عکاسی   #تنظیمات_دوربین_در_عکاسی   #دوربین   #طبیعت   #باشگاه_عکس  

LIKES: 120