Close

بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii) Instagram Photos

بابک نبی؛شاعر کوله گرد profile
روزگار گرافی

بزرگترین خطا در مسیر زندگی این است که فکر میکنیم هدف اصلی ما تبدیل شدن به انسانهای خوب است. این شروع نمایش و سرکوب احساسات واقعی است. خوب بودن یک توهم گرفتار کننده است که به فراخور زمان و مکان تغییر می کند.  کتاب احساسات - امین مطیعی

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel #backpackers #backpacking#camp
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

روزگار گرافی بزرگترین خطا در مسیر زندگی این است که فکر میکنیم هدف اصلی ما تبدیل شدن به انسانهای خوب است. این شروع نمایش و سرکوب احساسات واقعی است. خوب بودن یک توهم گرفتار کننده است که به فراخور زمان و مکان تغییر می کند. کتاب احساسات - امین مطیعی #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel #backpackers #backpacking#camp #عکاسی   #streetphotography   #babaknabi   #travel   #backpacking  

زمان گرافی

زمان آدم ها رو دگرگون ميکند اما تصويرى را که از آنها داريم ثابت نگه مى دارد هيچ چيز دردناک تر از اين تضاد ميان دگرگونى آدم ها و ثبات خاطره ها نيست.

#مارسل_پروست

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #babaknabi
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

زمان گرافی زمان آدم ها رو دگرگون ميکند اما تصويرى را که از آنها داريم ثابت نگه مى دارد هيچ چيز دردناک تر از اين تضاد ميان دگرگونى آدم ها و ثبات خاطره ها نيست. #مارسل_پروست #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #babaknabi #عکاسی   #black_and_white   #streetphotography   #مارسل_پروست   #blackandwhite  

شهر گرافی

تعریف من از جامعه آزاد جایی است که اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود، در امنیت باشد.

#آدلای_استیونسون

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #traveling #babaknabi #blackandwhite #black_and_white
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

شهر گرافی تعریف من از جامعه آزاد جایی است که اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود، در امنیت باشد. #آدلای_استیونسون #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #traveling #babaknabi #blackandwhite #black_and_white #عکاسی   #streetphotography   #black_and_white   #blackandwhite   #babaknabi  

دلداری گرافی

تنها در من
مرگ جهان را می نگرد 
و خفه ام می کند
من نیستی ام
خورشید گور من است
غیابِ من است که می تابد.

#ژرژ_باتای

#بابک_نبی #عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography#babaknabi #monkey #
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

دلداری گرافی تنها در من مرگ جهان را می نگرد و خفه ام می کند من نیستی ام خورشید گور من است غیابِ من است که می تابد. #ژرژ_باتای #بابک_نبی #عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography#babaknabi #monkey # #عکاسی   #streetphotography   #babaknabi   #ژرژ_باتای   #عکس  

موج خاکستری گرافی

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند؛ اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند.
اگر آنها را هم می‌شمردند، می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند!

#داستایوفسکی

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white#streetphotography #babaknabi
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

موج خاکستری گرافی انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند؛ اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند. اگر آنها را هم می‌شمردند، می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند! #داستایوفسکی #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white#streetphotography #babaknabi #عکاسی   #black_and_white   #streetphotography   #blackandwhite   #babaknabi  

رویا گرافی ‌
‌‌ + کِی اوضاع بهتر میشه ؟
- از وقتی بفهمی همه‌چیز به خودت بستگی داره !

#آنتوان_دوسنت_اگزوپری

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #traveling #travel #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #tajmahal #indiaphotos
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

رویا گرافی ‌ ‌‌ + کِی اوضاع بهتر میشه ؟ - از وقتی بفهمی همه‌چیز به خودت بستگی داره ! #آنتوان_دوسنت_اگزوپری #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #traveling #travel #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #tajmahal #indiaphotos #عکاسی   #streetphotography   #travel   #portrait   #traveling  

ریاضت خنده گرافی
‌ ‌ ‎شادترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند، بلکه آن‌ها
 بهترین برداشت را از زندگی دارند

#کاترین_پاندر

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #streetphotography #indiaphotos #minimalphotography
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

ریاضت خنده گرافی ‌ ‌ ‎شادترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند، بلکه آن‌ها بهترین برداشت را از زندگی دارند #کاترین_پاندر #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #streetphotography #indiaphotos #minimalphotography #عکاسی   #streetphotography   #babaknabi   #کاترین_پاندر   #traveling  

رویای کودکی گرافی

ديوانگى تنها چيزیست كه هرگز به خاطرش افسوس نمى‌خوريم.

#اسكار_وايلد

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer #streetphotography #black_and_white#blackandwhite #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking #babaknabi
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

رویای کودکی گرافی ديوانگى تنها چيزیست كه هرگز به خاطرش افسوس نمى‌خوريم. #اسكار_وايلد #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer #streetphotography #black_and_white#blackandwhite #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking #babaknabi #عکاسی   #streetphotography   #babaknabi   #travel   #portrait  

بام گرافی

بام خرم آباد

همه‌چیز را فراموش کن. پنجره‌ها را باز کن. اتاق را تمیز کن. باد به درون می‌وزد. تو فقط خالی بودنش را می‌بینی، در هر گوشه می‌گردی و خود را نمی‌یابی.

#فرانتس_کافکا

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #طبیعت_گرافی #mustseeiran #mustseekhorramabad #landscape #landscapephotography #backpacking #backpackers #backpacker#camp #babaknabi
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

بام گرافی بام خرم آباد همه‌چیز را فراموش کن. پنجره‌ها را باز کن. اتاق را تمیز کن. باد به درون می‌وزد. تو فقط خالی بودنش را می‌بینی، در هر گوشه می‌گردی و خود را نمی‌یابی. #فرانتس_کافکا #بابک_نبی #سفر #عکاسی #طبیعت_گرافی #mustseeiran #mustseekhorramabad #landscape #landscapephotography #backpacking #backpackers #backpacker#camp #babaknabi #فرانتس_کافکا   #عکاسی   #backpacker   #landscapephotography   #mustseekhorramabad  

قصه بی هیاهو گرافی .
زندگی دست آخر یک بازی است.
فقط ذهنیت ماست که هرچیزی رامهم جلوه میدهد.
و از آنجا که میتوانیم ذهنمان را کنترل کنیم،
می توانیم یاد بگیریم که تحت هرشرایطی تعادل خود را حفظ کنیم.

گلف باز و میلیونر
مارک_فیشر

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #babaknabi #minimalphotography
.
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

قصه بی هیاهو گرافی . زندگی دست آخر یک بازی است. فقط ذهنیت ماست که هرچیزی رامهم جلوه میدهد. و از آنجا که میتوانیم ذهنمان را کنترل کنیم، می توانیم یاد بگیریم که تحت هرشرایطی تعادل خود را حفظ کنیم. گلف باز و میلیونر مارک_فیشر #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #blackandwhite #black_and_white #streetphotography #babaknabi #minimalphotography . #عکاسی   #black_and_white   #streetphotography   #blackandwhite   #babaknabi  

قصه یک شهر گرافی

ناگهان دلت می گیرد
از فاصله بین آنچه می خواستی,
و آنچه هستی...! #ژوان_هریس

#بابک_نبی #عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

قصه یک شهر گرافی ناگهان دلت می گیرد از فاصله بین آنچه می خواستی, و آنچه هستی...! #ژوان_هریس #بابک_نبی #عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking #عکاسی   #streetphotography   #hitchhiking   #hiking   #hitchhike  

بادیگارد گرافی

ديوانگى تنها چيزیست كه هرگز به خاطرش افسوس نمى‌خوريم.

#اسكار_وايلد

دیوانگی هم عالمی دارد
دنیای خوب و بی غمی دارد

#بابک_نبی

#شعر #شعرعکس #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #mustseeiran #backpacking #backpackers#backpacker #blackandwhite #black_and_white
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

بادیگارد گرافی ديوانگى تنها چيزیست كه هرگز به خاطرش افسوس نمى‌خوريم. #اسكار_وايلد دیوانگی هم عالمی دارد دنیای خوب و بی غمی دارد #بابک_نبی #شعر #شعرعکس #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer#streetphotography #mustseeiran #backpacking #backpackers#backpacker #blackandwhite #black_and_white #streetphotography   #شعر   #portrait   #backpacking   #mustseeiran  

رویا گرافی

پروانه های روانم در چشمهایت روان اند
غافل از اینکه دو چشمت، دریای آتش فشان اند

بابک نبی

#بابک_نبی #سفر #شعر #شعرعاشقانه #شعر_غزل#شعر_عاشقانه#شعر_عکس#عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

رویا گرافی پروانه های روانم در چشمهایت روان اند غافل از اینکه دو چشمت، دریای آتش فشان اند بابک نبی #بابک_نبی #سفر #شعر #شعرعاشقانه #شعر_غزل#شعر_عاشقانه#شعر_عکس#عکس #عکاسی #عکاسی_خیابانی #پرتره #portraitphotographer #streetphotography #babaknabi #traveling #travel#mustseeiran #hiking #hitchhike#hitchhiking #عکاسی   #شعرعاشقانه   #streetphotography   #babaknabi   #شعر  

روزی روزگاری گرافی

مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست. تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند:
آنها در گورستان خوابیده اند.

#بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer #streetphotography #black_and_white #blackandwhite #babaknabi
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

روزی روزگاری گرافی مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست. تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند: آنها در گورستان خوابیده اند. #بابک_نبی #سفر #عکاسی #عکاسی_خیابانی #عکاسی_سیاه_سفید #پرتره #portrait #portraitphotographer #streetphotography #black_and_white #blackandwhite #babaknabi #عکاسی   #streetphotography   #black_and_white   #blackandwhite   #babaknabi  

طبیعت گرافی

نیمی از نگرانی ها و اضطراب های ما مربوط به نظر دیگران است، ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم.
نظر دیگران تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند.
نظر دیگران به نخی بند است و ما را برده ی آنان می کند. برده ی نظراتشان و بدتر، برده ‌ی آنچه وانمود می‌ کنند به نظرشان می‌ رسد.

درمان شوپنهاور
#اروین_دی_یالوم

#بابک_نبی #طبیعت #عکاسی #landscapephotography #landscape #photography #babaknabi #mustseeiran #hiking#hitchhike #backpackers#backpacker#camp #camp #mustseeiran#hiking
بابک نبی؛شاعر کوله گرد (@babaknabii)

طبیعت گرافی نیمی از نگرانی ها و اضطراب های ما مربوط به نظر دیگران است، ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم. نظر دیگران تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند. نظر دیگران به نخی بند است و ما را برده ی آنان می کند. برده ی نظراتشان و بدتر، برده ‌ی آنچه وانمود می‌ کنند به نظرشان می‌ رسد. درمان شوپنهاور #اروین_دی_یالوم #بابک_نبی #طبیعت #عکاسی #landscapephotography #landscape #photography #babaknabi #mustseeiran #hiking#hitchhike #backpackers#backpacker#camp #camp #mustseeiran#hiking #عکاسی   #hiking   #backpacker   #hitchhike   #اروین_دی_یالوم